Procés d'adjudicació dels habitatges de protecció pública de l'edifici casa Aristot Mora

Es fa públic l'acord del Comitè Director de l'Institut Nacional de l'Habitatge que aprova una oferta pública d'habitatge de protecció pública.

Les persones participants en el procediment d'adjudicació són les que consten inscrites en el Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció pública fins al dia 17-10-2022 inclòs, el número d'identificació administrativa de les quals es llista a continuació.

Edicte del 17-10-2022 pel qual es fa públic l’acord del Comitè Director de l’Institut Nacional de l’Habitatge que aprova una oferta pública d’habitatge de protecció pública.

 

Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública

Per realitzar el tràmit d'inscripció al Registre, cal demanar cita prèvia trucant al 804 800.

La gestió del Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció pública serveix per regular els requisits d’accés i de selecció de les persones beneficiàries dels habitatges de protecció pública, el procediment i les condicions per accedir-hi i per deixar de tenir-hi dret, així com les situacions d’urgència que donen lloc a l’accés de forma temporal a un habitatge de protecció pública.

Decret 265/2022, del 22-6-2022, d’aprovació del Reglament dels requisits d’accés i el procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció pública i de creació del Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública.

Documents per descarregar:

  Formulari de sol·licitud d'inscripció al Registe de sol·licitants dels habitatges de protecció pública

  Formulari de declaració i de consentiment d'obtenció i d'utilització de dades

  Formulari relatiu a la composició de la unitat de convivència

  Registre d'activitats de tractament del Registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública
 

Per a tota mena de consultes relacionades amb l'habitatge, a la pestanya "Habitatge", la informació del contacte.

Oficina de l'Habitatge
Institut Nacional de l'Habitatge
Carrer Ciutat de Valls,núm 69, PB
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: +376 804800
A/e: habitatge@govern.ad

 

Noves excepcions de rehabilitació per a edificis residencials i canvi d'ús d'establiments hotelers

Video Excepcio Habitatge

   Més informació