Recomanacions d'accés:

  • Navegador recomanat: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3 o superiors.
  • Resolució recomanada: Suporta 1024×768 o superior.

Continguts no html

Pàgina web accessible

L’Institut Nacional de l'Habitatge pretén facilitar l'accés universal al seu lloc web, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).
Per això, treballa per adaptar tot el lloc web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i a la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0.
El compromís de l’Institut Nacional de l'Habitatge és satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA). Sempre que sigui possible, també intenta complir els punts de verificació de prioritat 3.