Sistema d'indicadors de l'habitatge

El sistema d’indicadors neix per respondre a la demanda de la Taula Nacional de l’Habitatge de disposar d’una base de dades específica que incorpori paràmetres per establir polítiques concretes i adaptades en matèria d’habitatge. Per tal de donar resposta a aquesta demanda concreta, l’eina s'estructura en els àmbits següents: necessitats residencials, sòl, mercat d’habitatge, dificultat d’accés.

Sistema d'indicadors de l'habitatge a Andorra

 

Simulador de l'oferta i de la demanda d'habitatges de lloguer

Aquesta eina de simulació fa una projecció del nombre d'habitatges disponibles i necessaris en el futur en funció de relacions de correlació entre variables demogràfiques i econòmiques observades històricament i dels paràmetres triats per la persona usuària. Les relacions de correlació observades en el passat poden no verificar-se en el futur, especialment després de la pandemia de Covid-19, i per tant generar projeccions que no s'adaptin a l'evolució futura real. Com més extrems siguin els valors dels paràmetres triats per la persona usuària més improbables són els resultats de la simulació. Per tant, les projeccions obtingudes amb l'eina de simulació no són en cap cas previsions sinó simples càlculs que poden donar resultats allunyats de la realitat i fins i tot aberrants.

Simulador de l'oferta i la demanda d'habitatges de lloguer a Andorra

 

Sistema d'informació de contractes d'arrendament

En curs de creació, el sistema recollirà les dades dels contractes referents a immobles destinats a l’ús d’habitatge situats al Principat d’Andorra. Les persones físiques i jurídiques arrendatàries hauran de facilitar al Comú de residència les dades dels contractes d’arrendament per habitatge per alimentar el sistema d’indicadors estadístics d’habitatge.