Missió

La missió de l’INH és analitzar, desenvolupar i executar de forma integrada polítiques d’habitatge que responguin a les necessitats actuals i als reptes del futur per garantir l’exercici real del dret a un habitatge digne a tota la població d’Andorra.

Visió

La visió de l’INH és convertir-se en l’organisme expert i de referència del Principat d’Andorra per donar accés a la població del país a un habitatge digne adaptat a les seves necessitats i possibilitats amb els actors implicats.

Valors

Els valors conformen els principis que regeixen les accions de l’Institut:

 • • Coordinació, cooperació i col·laboració
  • Eficiència, eficàcia i prudència
  • Equitat
  • Esperit de servei social
  • Proactivitat i proximitat
  • Publicitat i concurrència
  • Responsabilitat i seguretat
  • Rigor i credibilitat
  • Subsidiarietat
  • Transparència
  • Visió de futur

Pla Estratègic

El Pla Estratègic de l’Institut Nacional de l’Habitatge en desenvolupa les prioritats estratègiques i n'aprova el programa d’activitats. S’estructura com una eina metodològica bàsica per explicitar els objectius que l’Institut ha d’aconseguir, en base a la missió que la seva Llei de creació li assigna.

   Descarregar el Pla Estratègic de l'Institut Nacional de l'Habitatge

 

JosepMariaPla

Josep M. Pla Maronda

Director i president del Comitè Director

Economista, dirigeix l’Institut Nacional de l’Habitatge des de la seva fundació.

Llicenciat en economia matemàtica i econometria (Université Toulouse-Capitole), ha cursat formacions de funció gerencial a l’Administració pública (ESADE), d’agent i gestor immobiliari (Govern d’Andorra) i de gestió patrimonial (European Financial Advisor – Institut d’Estudis Financers i EFPA), entre altres.

La seva experiència professional inclou càrrecs de direcció financera i de direcció general, tant en empreses privades com a l’administració andorrana i al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el sector financer, la consultoria, la recerca en economia i econometria i la participació en consells d’administració. És membre fundador del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, del qual va ser secretari, i dedica molts esforços a promoure la vela com a eina educativa i com a via de creixement personal per a infants i joves, tant a Andorra com a nivell europeu.

 

MartaAlberch

Marta Alberch Terrés

Membre del Comitè Director

Fundadora i directora d’Andtropia, empresa especialitzada en projectes amb impacte social. Posa en contacte persones que volen contribuir a crear un món millor i projectes de diversos àmbits que necessiten un impuls per posar-se en marxa o per assolir més abast, beneficiant un nombre major de persones.

Llicenciada en empresarials (Universitat Oberta de Catalunya), en direcció i gestió d’ONGs (ESADE) i màster en formació en drets i polítiques d’infància en l’àmbit local (Universidad Pablo de Olavide – Sevilla), entre altres formacions.

Articulista habitual al Diari d’Andorra, amb columnes d’opinió centrades en temes socials, solidaris i filantròpics i posant el focus sobre aspectes que afecten directament o indirectament la infància.

Amb més de 20 anys d’experiència al sector bancari i, posteriorment, 10 anys al capdavant del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, ha visitat projectes sobre el terreny a Jordània, Tailàndia, Camerun, República del Congo i Mauritània per conèixer de primera mà com la solidaritat pot millorar la vida de milers d’infants i de les seves famílies.

 

AlexandreGonzalez

Alexandre Gonzalez Galobardes

Membre del Comitè Director

Arquitecte al Comú de Canillo. Elabora projectes executius i s’encarrega de la direcció facultativa i del seguiment de projectes per a equipaments del Comú per millorar els serveis comunals, la mobilitat i l’accessibilitat a la parròquia.

Enginyer en ciències i tecnologia de l’edificació (Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona), especialitzat en sostenibilitat i eficiència energètica, i arquitecte amb màster en arquitectura (UPC).

Ha treballat més de quatre anys en despatxos d’arquitectura a Andorra i Barcelona, participant en projectes d’equipaments públics, d’habitatges unifamiliars, d’oficines i locals comercials i d’urbanisme a Andorra, a Catalunya i als Estats Units, i ha participat en projectes d’ajuda humanitària i d’ajuda social.